avdertajzing na radiju

Radijska reklama mora biti efektna i dopadljiva ne svima, već samo za ciljnu grupu kojoj je namenjena. Kako privući pažnju slušačaca, radijskim spotom ?