Radio reklame, spotovi i produkcija

Jedna od činjenica jeste da izrada radio reklame tj. produkcija  reklamnog spota predstavlja jedan od najzahtevnijih koraka u procesu oglašavanja. Dakle, slušalac treba da bude fokusiran na tekst reklame, muziku u reklami i možda najvažnije od svega – glas. Ponekad je zaista teško da slušalac

Spikerski Promo Glasovi

Profesionalni promo glasovi za reklame, korporativne filmove  i sve vrste prezentacija koje uključuju spikersku podršku. Zahvaljujući njihovom višegodišnjem uskustvu kao i velikom broj uspešno realizovanih pojekata okupili smo spikere po našem izboru na jednom mestu. Među njima ima jako poznatih

Audio produkcija ( radijski džinglovi )

Audio produkcija svih vrsta radijskih džinglova. Izrada identifikacionih džinglova, pevanih džinglova u okviru specijalno kreiranih paketa. Paketi su namenjeni radio stanicama i  online internet radijima. Takođe postoji mogućnost izrade džinglova koji su namenjeni kompanijama za promociju novih proizvoda ili za isticanje specijalnih ponuda