Angažovanje spikera, sada je svedeno na samo 3 koraka !