radio reklame i spotovi i oglasi na radiju stanicama

Oglas na radiju, mini info blog. Reklamiranje na više lokalnih i regionalnih radio  stanica u istom trenutku, može postići sjajne efekte za većinu kompanija koje posluju na teritoriji cele Srbije. Rezultati pokazuju da slušaoci posvećuju veći deo svoje pažnje upravo lokalnim i regionalnim radijima, jer kroz njihov program dobijaju korisne informacije o najvažnijim dešavanjima sa teritorije na kojoj žive. Lokalne radio stanice zbirno mogu imati veću slušanost od  jedne nacionalne.

Reklamiranje na radio stanicama širom Srbije

Zakup medija i oglašavanje na više radio stanica istovremeno, može učiniti da radijska kampanja osvoji Srbiju u većem broju gradova i to sa najvećim brojem potencijalnih slušalaca. Savet je da pri izboru medija na kome želite lansirati radijsku kampanju uvek vodite računa o tome da reklamna poruka treba da stigne baš do one ciljne grupe kojoj je reklama i namenjena.


NAPOMENA: Ne bavimo se  organizacijom reklamiranja na više radio stanica. Ovde ste ukratko mogli saznati koji su benefiti ako se odlučite za kampanju na više lokalnih radio stanica.


Oglašavanje na radiju i zakup medija