glasovi za reklame čitaju tekst reklamne poruke

Čitanje teksta reklamne poruke u studiju za potrebe kreiranja radio reklama i reklamnog spota na radiju