reklamiranje na radiju u Srbiji

Pregled radio stanica na kojima je moguce oglaavanje za kompanije kojima je potrebna pokrivenost cele Srbije u 20 najvecih gradova.