Radio reklame, spotovi i produkcija

Audio reklama radijski spotovi za radio oglas


Jedna od činjenica jeste da izrada radio reklame tj. produkcija  reklamnog spota predstavlja jedan od najzahtevnijih koraka u procesu oglašavanja. Dakle, Vaš slušalac mora biti fokusiran na reklamu, muziku u reklami i možda najvažnije od svega – glas. Ponekad je zaista teško da se slušalac fokusira na reklame kada na ponekim radio stanicama jedni te isti glasovi čitaju sve moguće reklame? Ovo se naročito dešava u nekim manjim sredinama, mestima ili gradovima jer je prosto nemoguće u maloj sredini pronaći 10 odličnih glasova i savrsenih interpretacija za razne stilove reklama. Slušaoci vremenom prosto “oguglaju” na takve audio oglase, džinglove i reklame i vremenom reklame ne registruju svojim ušima. Zato je potrebno povremeno OSVEŽENJE vokalima.

To pre svega može biti glas koji nije previše eksponiran na nekom lokalnom području ili radio stanici. Svakako to treba da bude glas sa dobrom dikcijom koji će imati iskustva i umeća da prenese određenu emociju. Radio kao medij nema sliku kakav je slučaj sa televizijom i TV reklamom. Imamo samo zvuk koji treba iskoristiti nabolje moguće.