Audio reklama radijski spotovi za radio oglas


Jedna od činjenica jeste da izrada radio reklame tj. produkcija  reklamnog spota predstavlja jedan od najzahtevnijih koraka u procesu oglašavanja. Dakle, slušalac treba da bude fokusiran na tekst reklame, muziku u reklami i možda najvažnije od svega – glas. Ponekad je zaista teško da slušalac bude fokusiran na reklame jer na nekim radio stanicama jedni te isti glasovi čitaju sve moguće reklame. Ovo često može biti slučaj u nekim manjim sredinama, mestima ili gradovima. Slušaoci vremenom prosto “oguglaju” na takve audio oglase, džinglove i reklame i vremenom reklame ne registruju tako dobro svojim ušima. Zato je potrebno povremeno OSVEŽENJE vokalima.

To pre svega može biti glas koji nije previše eksponiran na nekom lokalnom području ili radio stanici. Svakako to treba da bude profi glas, dobra dikcija, dovoljno iskustva da prenese određenu emociju. Radio kao medij nema sliku kakav je slučaj sa televizijom i TV reklamom. Ovde postoji samo zvuk koji treba iskoristiti na nabolji mogući način.

Radio reklame, spotovi i produkcija
Tagged on: