Radio reklame, spotovi i produkcija

Jedna od činjenica jeste da izrada radio reklame tj. produkcija  reklamnog spota predstavlja jedan od najzahtevnijih koraka u procesu oglašavanja. Dakle, slušalac treba da bude fokusiran na tekst reklame, muziku u reklami i možda najvažnije od svega – glas. Ponekad je zaista teško da slušalac

Audio produkcija ( radijski džinglovi )

Audio produkcija svih vrsta radijskih džinglova. Izrada identifikacionih džinglova, pevanih džinglova u okviru specijalno kreiranih paketa. Paketi su namenjeni radio stanicama i  online internet radijima. Takođe postoji mogućnost izrade džinglova koji su namenjeni kompanijama za promociju novih proizvoda ili za isticanje specijalnih ponuda