Radio reklame, spotovi i produkcija

Jedna od činjenica jeste da izrada radio reklame tj. produkcija  reklamnog spota predstavlja jedan od najzahtevnijih koraka u procesu oglašavanja. Dakle, slušalac treba da bude fokusiran na tekst reklame, muziku u reklami i možda najvažnije od svega – glas. Ponekad je zaista teško da slušalac

Audio produkcija ( radijski džinglovi )

Audio produkcija radijskih džinglova može biti vrlo zahtevna. Traži dosta vremena i fino podešavanje, usnimavanje mix i mastering, kao važne produkcione tehnike. Obično su to vrlo kratki audio zapisi, unapred snimani, koji imaju zadatak da probude pažnju slušalaca i zadrže