Audio produkcija ( radijski džinglovi )

Audio produkcija svih vrsta radijskih džinglova. Izrada identifikacionih džinglova, pevanih džinglova u okviru specijalno kreiranih paketa. Paketi su namenjeni radio stanicama i  online internet radijima. Takođe postoji mogućnost izrade džinglova koji su namenjeni kompanijama za promociju novih proizvoda ili za isticanje specijalnih ponuda