Tag Archives: radio reklame

Radio reklame, spotovi i produkcija

Audio reklama radijski spotovi za radio oglasČinjenice govore da izrada radio reklame tj. produkcija  reklamnog radio spota predstavlja jedan od najzahtevnijih oblika u procesu oglašavanja. Dakle, Vaš slušalac mora biti fokusiran na reklamu, muziku u reklami i najbitnije od svega glas. Kako mislite da se slušalac fokusira na reklame kada na nekim radio stanicama jedni te isti glasovi čitaju sve moguće reklame? Ovo se naročito dešava u nekim manjim sredinama, mestima ili gradovima. Slušaoci vremenom prosto “oguglaju” na takve audio oglase, džinglove i reklame. Zato je potrebno OSVEŽENJE.

To pre svega može biti glas koji nije previše eksponiran na nekom lokalnom području ili radio stanici. Svakako to treba da bude glas sa dobrom dikcijom koji će imati iskustva i umeća da prenese određenu emociju. Radio kao medij nema sliku kakav je slučaj sa televizijom i TV reklamom. Imamo samo zvuk koji treba iskoristiti nabolje moguće.