Uslovi korišćenja

Svi fajlovi na sajtu postavljeni su isključivo kao demonstrativni primeri vokalnih-audio tehnika. Nemaju za cilj niti jedan vid promocije proizvoda koji se u okviru demo primera pominju ili čuju. Zabranjeno je kopiranje bilo kog sadržaja,  sa bilo koje strane  sajta.  Svaki  zvujk, govorni segment, audio zapis na ovom sajtu zaštićen je zakonom o autorskim pravima i ne može se koristiti van ovog sajta,  ni pod kojim uslovima bez prethodne  saglasnosti njegovih autora.